Over Vivera Zwijndrecht

27 organisaties en de gemeente Zwijndrecht werken samen onder de naam Vivera aan de uitvoering van de Wmo. Het doel van Vivera is dat jong en oud prettig  samen leven, ook als ze minder mobiel zijn en zorg nodig hebben. Er worden in alle wijken activiteiten georganiseerd waaraan inwoners kunnen meedoen. Het gaat bijvoorbeeld om activiteiten voor jong en oud, maaltijden in wijkrestaurants en dagopvang light in woonzorgcentra. Op deze website kunt u uw onderwerp kiezen en meer lezen over alle mogelijkheden en Wmo voorzieningen in Zwijndrecht, kies hier uw onderwerp.

De gemeente is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het organiseren van passende ondersteuning aan huis voor mensen die niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving. Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning is dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en participeren. Inwoners kunnen hiervoor een maatwerkvoorziening aanvragen. Om hiervoor in aanmerking te komen is een indicatie nodig. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden.

In de gemeente Zwijndrecht is ook informatie, advies en ondersteuning beschikbaar voor alle inwoners. Hiervoor is geen wachtlijst en geen indicatie nodig, de ondersteuning is kosteloos. De gemeente organiseert dit in de Vivera wijkteams. De Vivera Wijkteams zijn per januari 2016 in alle wijken van Zwijndrecht en in Heerjansdam actief.

Cookie-instellingen