Mantelzorger laat je (pas) zien!Onze campagne voor mantelzorgers

Wat wij doen

Wij houden inloop op vaste locaties in de wijk. Hier pakken we signalen op en helpen u (thuis) verder als dat nodig is. Eén van de teamleden wordt de vaste contactpersoon om samen met u antwoorden op uw vragen te zoeken én te vinden. Dit doet het Vivera wijkteam samen met u, met uw directe omgeving, met vrijwilligers en andere professionals. Er zijn diverse soorten vragen die kunnen spelen. Enkele voorbeelden zijn:

 • Ik kan niet goed rondkomen met mijn inkomen, hoe krijg ik dat weer op orde?
 • Wie kan mij ondersteunen bij een aanvraag voor een voorziening?
 • Wij hebben thuis veel ruzie, hoe kunnen we de rust herstellen?  
 • Wie kan mij helpen bij mijn aanvraag voor een voorziening of PGB?
 • De zorg voor mijn partner wordt me te zwaar, hoe kan ik ondersteuning organiseren?  
 • Hoe voorkom ik dat ik mijn huis uitgezet wordt?
 • Ik voel mij vaak eenzaam, ik wil uit mijn isolement komen

Activiteiten van de teamleden van de Vivera wijkteams

De taken van de organisaties die in de Vivera wijkteams samenwerken zijn met de medewerkers meegegaan. Ook zijn nieuwe activiteiten ontstaan. Een aantal voorbeelden van taken en activiteiten door de teamleden van de Vivera wijkteams zijn:

 • Informatie, advies en ondersteuning op alle levensgebieden voor alle doelgroepen
 • Onafhankelijke clientondersteuning (onder meer voor de Wmo en de Wlz)
 • Preventie voorkomen huisuitzetting
 • Verpleegkundig spreekuur
 • Preventie van Huiselijk Geweld, Wet tijdelijk huisverbod
 • Psychosociale hulpverlening

Jonger dan 18 jaar?

Voor informatie en hulp kunt u terecht bij het jeugdteam CJG Zwijndrecht.